เกาหลี – หุบเขาศิลปะโพซอน – เกาะนามิ – เอเวอร์แลนด์ เต็มวัน 5 วัน 3 คืน เริ่มที่ 14,900 บาท

Easy Korea Spring Lover

เกาหลี – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ – One Mount Snow Park

5 วัน 3 คืน

เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม

พิเศษ !!!!!  พัก กรุงโซล 3 คืน

 • หุบเขาศิลปะโพชอน
 • ถ่ายรูปกับสวนสุดฮิป สวนศลิ ปะ อนั ยาง หรือ Anyang Art Park
 • สุดมันกับสวนสนุก เอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จำกัด (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
 • โรแมนติกสุดๆที่ เกาะนามิ
 • พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด
 • คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์)
 • ช๊อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด
 • ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ
 • ให้ท่านลองทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
 • รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ
 • พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
 • http://bit.ly/2Xyt2sQ