ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่ 23,900 บาท

Easy Lavender Tokyo

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ ชมทุ่งลาเวนเดอร์

5 วัน 3 คืน

พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์1 วัน

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

เครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner

  • มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานทีศักด์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ

  • สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อ ความเป็นสิริมงคล

  • อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น

  • สมัผสัประสบการณ์อาบนำ้แร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

  • พิเศษ!!! ขาปูยักษ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

  • นำท่านชมเทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พรมสีม่วงในฤดูร้อนที่ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวมากมาย

>> Download ข้อมูลเพิ่มเติม <<